Jak napisać proste CV w kilku krokach?

Znalezienie nowej pracy jest dużym wyzwaniem. Wiąże się ono bowiem z koniecznością trudnej autoprezentacji oraz sprecyzowaniem swoich zalet. Ponadto, proces rekrutacji wymaga sporządzenia dokumentów, które wzbudzą zainteresowanie potencjalnego pracodawcy oraz umożliwią awansowanie na jego dalszy etap. W tym przypadku niezbędne jest spisanie dobrego CV. Tego typu dokument powinien przekazywać istotne treści w bardzo przejrzysty sposób. Warto zatem się zastanowić nad tym: jak napisać proste CV?

Jak napisać proste CV?

Informacje powinny być przekazywane w bardzo czytelny sposób. Przejrzystość można zwiększyć poprzez zastosowanie sekcji, które zdecydowanie ułatwią „wyłowienie” treści, które są istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy.

Jak napisać proste CV? – dane osobowe

Każdy tego typu dokument powinien zawierać podstawowe informacje w zakresie danych osobowych. Wśród nich wskazać należy: imię oraz nazwisko, uzyskany tytuł zawodowy, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W tym wypadku, konieczne jest podawanie aktualnych informacji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to, żeby podawane dane, w tym adres e-mail, nie były zbyt wyszukane lub mało poważne. Warto dodać, że w tej sekcji zamieszczanie fotografii czy informacji na temat profilu w mediach społecznościowych jest zbędne.

Jak napisać proste CV? – doświadczenie osobiste

W sekcji dotyczącej doświadczenia osobistego należy zawrzeć tylko najbardziej istotne informacje. To na nie przede wszystkim zwraca uwagę rekruter, a więc powinny one dotyczyć kluczowych zalet potencjalnego pracownika. W tych kilku zdaniach warto zatem opisać informacje dotyczące swoich atrybutów, w tym osiągnięć czy umiejętności, które mogą być szczególnie istotne dla rozwoju danej firmy.

Jak napisać proste CV? – doświadczenie zawodowe

Sekcja powinna zawierać informacje dotyczące historii zatrudnienia w odwrotnej kolejności chronologicznej. Znaleźć się w niej powinny informacje na temat zajmowanego stanowiska, tytułu zawodowego, danych identyfikujących daną firmę, okresu zatrudnienia oraz zakresu sprawowanych obowiązków. Dane powinny obejmować maksymalnie 15 lat zatrudnienia, a w przypadku krótkiego stażu pracy – również istotne z punktu wiedzenia pracodawcy staże i praktyki.

Jak napisać proste CV? – wykształcenie

W ramach tej sekcji warto ująć informacje na temat ukończonej uczelni lub szkoły oraz uzyskanego tytułu naukowego lub zawodowego. Ponadto, jeżeli zdobyte podczas nauki szczególne osiągnięcia są istotne z punktu wiedzenia rekrutera, powinny być uwzględnione w CV.

Jak napisać proste CV? – umiejętności

W prostym CV należy umieszczać maksymalnie kilka umiejętności, które mogą być przydatne na danym stanowisku pracy. Mogą to być zdolności praktyczne, na przykład obsługa danego sprzętu lub też dotyczące łatwej komunikacji w zespole, skutecznego rozwiązywania problemów czy umiejętności pracy pod presją czasu. Ponadto, w niniejszej sekcji warto umieścić informacje na temat znajomości języków obcych, o ile jest to pożądane.

Redakcja lajfhaki.pl