Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko bycia przedsiębiorczym, ale wiąże się również z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju kosztów. Co może być ich przykładem? Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej? Odpowiadamy.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej – składki ZUS

Podstawowe koszty działalności gospodarczej wiążą się z koniecznością opłacania składek ZUS. Jest to przede wszystkim składka na ubezpieczenie społeczne, która od lipca 2023 w standardowej wersji wynosi 1418,48 złotych miesięcznie. Początkujący przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, czy tzw. „ulgi na start” co przez pewien okres pozwala płacić niższe składki bądź nie płacić ich wcale (przez pierwsze pół roku). Obowiązkową opłatą niezależnie od stażu firmy jest składka zdrowotna, która nie jest obecnie stałą kwotą, ponieważ jej wysokość uzależniona jest od wysokości osiąganych przychodów. W przypadku większości firm jest to 9% miesięcznego dochodu, jednak zasada ta nie obowiązuje ryczałtowców, czy przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej. 

Prowadzenie działalności gospodarczej, a podatki

Składki ZUS to nie jedyne obligatoryjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ przedsiębiorca zobowiązany jest również do odprowadzania podatku dochodowego. Jego wysokość uzależniona jest nie tylko do wysokości osiąganych dochodów, ale również wybranej formy opodatkowania. Osoba otwierająca działalność może bowiem wybrać obecnie rozliczanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Poza tym istnieje również czwarta forma opodatkowania, którą jest karta podatkowa, jednak od 2022 roku korzystać z niej mogą tylko te firmy, które kontynuują opodatkowanie na tych zasadach.

Inne koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Opłacanie składek ZUS oraz podatków to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Warto jednak mieć świadomość, że na tym nie kończą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zaliczyć do nich należy również koszt:

  • księgowości, którą z reguły zleca się zewnętrznemu podmiotowi;

  • wynajmu lokalu, który będzie służył do prowadzenia firmy;

  • zatrudnienia pracowników, na który składa się nie tylko ich wynagrodzenie (brutto wraz z kosztem pracodawcy), ale również wydatki związane z wyposażeniem stanowisk pracy.

Oczywiście tego typu przykładów może być znacznie więcej, ponieważ koszty prowadzenia działalności uzależnione są od branży, w której działa firma, czy specyfiki jej działania. Istotne jest także to, że niektórzy przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych innych kosztów poza obowiązkowymi składkami i podatkami. Są to osoby, które nie zatrudniają pracowników oraz nie potrzebują lokalu, ponieważ świadczą usługi online bądź bezpośrednio u klienta.

Podsumowując należy stwierdzić, że to ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi od dochodów generowanych przez firmę oraz specyfiki jej działalności. Przed podjęciem decyzji o założeniu firmy warto zatem sporządzić biznesplan, który pozwoli policzyć przyszłe koszty.

Redakcja lajfhaki.pl